Fortsæt med dansk

Fortsæt med dansk
Tre nye arbejdshæfter til skriftligt arbejde i undervisningen af – primært- voksne tosprogede, der ønsker at arbejde med indlæring af dansk på begynderniveau. Perfekt til voksenundervisning og FVU, men også anvendelig i de ældste klasser i Folkeskolen.

Fortsæt som

Skoler

Uddannelsesinstitutioner
Offentlige institutioner
Forbeholdt skolens ansatte
Firmaer

Private

Private
Studerende