Rundt om dansk 5

In stock
Varenummer
Rundt om dansk 5
95,00 DKK 76,00 DKK

ISBN 978-87-7401-068-5 Forfatter: Lise Røjlby Frederiksen Rundt om Dansk 5 er et læse- og skrivemateriale, som træner basal afkodning, læseforståelse, stavning og ordforråd. Materialet er tilrettelagt, så det først og fremmest lægger op til selvstudie, men er lige så anvendeligt til klasseundervisning. Materialet er bygget op omkring fem emner, som alle er af samfundsmæssig- eller historisk relevans, og de tilhørende opgaver er genkendelige og gennemgående. Da materialet ikke indeholder en egentlig progression, kan der arbejdes med de enkelte emner efter behov.

LYT TIL RUNDT OM DANSK 5, SIDE 5

LYT TIL RUNDT OM DANSK 5, LYTTEØVELSE 1, SIDE 19

LYT TIL RUNDT OM DANSK 5, SIDE 21

LYT TIL RUNDT OM DANSK 5, LYTTEØVELSE 2, SIDE 31

LYT TIL RUNDT OM DANSK 5, SIDE 33

LYT TIL RUNDT OM DANSK 5, SIDE 47

LYT TIL RUNDT OM DANSK 5, LYTTEØVELSE 3, SIDE 59

LYT TIL RUNDT OM DANSK 5, SIDE 61