Rundt om dansk 4

In stock
Varenummer
Rundt om dansk 4
86,25 DKK 69,00 DKK

ISBN978-87-7214-599-0

Forfatter: Lise Røjlby Frederiksen


Rundt om Dansk 4
er et læse- og skrivemateriale,
som træner basal afkodning, læseforståelse, stavning og ordforråd.
Materialet er tilrettelagt, så det først og fremmest lægger op til selvstudie,
men er lige så anvendeligt til klasseundervisning.
Materialet er bygget op omkring fem emner,
som alle er af samfundsmæssig- eller historisk relevans,
og de tilhørende opgaver er genkendelige og gennemgående.
Da materialet ikke indeholder en egentlig progression,
kan der arbejdes med de enkelte emner efter behov.

LYT TIL RUNDT OM DANSK 4, SIDE 5

LYT TIL RUNDT OM DANSK 4, SIDE 17

LYT TIL RUNDT OM DANSK 4, SIDE 29

LYT TIL RUNDT OM DANSK 4, SIDE 43

LYT TIL RUNDT OM DANSK 4, SIDE 55