Hvad er lix og lettal?

Lix er et mål for ´læsbarhed.´ Det angiver, hvor svær en bog er at læse. Jo højere lix'en er, jo længere ord og sætninger er der i bogen.

Lix'en er beregnet ud fra, hvor mange lange ord og sætninger, der er i en bog. Så når man skal vælge en bog, kan lix'en være en god måde, at finde niveauet.

Lix formel

Det er en ret simpel formel som bruges til at beregne lix. Derfor kan der godt være uhensigtsmæssigheder, hvor en tekst kan være sværere end lix'en. Formlen på lix er lig med længden på sætninger + procentdelen af lange ord. Lange ord er ord på 7 bogstaver eller derover. Derfor er ”butikken” og ”dagligvareforretningen” i formlen lige svære ord. Men for et barn er der markant forskel. Derfor bruger man til børn oftere lettal til vurdering af lette tekster.

Hvad betyder lettal?

Lettal anvendes til en mere præcis vurdering af lettere bøgers læseegnethed (for bøger med lixtal under 14). Jo højere lettal (skala fra 4-21) jo mere komplicerede sætninger er der i bogen. Lettallet er beregnet ud fra, hvor kompliceret sætningerne er opbygget, hvor mange svære og ukendte ord der er, og om der er støtte ved hjælp af gentagelser, billeder m.m.

Forskellen på lix og lettal

Lix og lettal er to forskellige måder at udregne en bogs sværhedsgrad på. To bøger med samme lix kan således have to forskellige lettal, da der i lettallet er medtaget flere, forskellige faktorer.

Hvilken lix skal mit barn kunne læse?

Et barns læseudvikling er meget individuel. Det er derfor vigtigt, at de bøger, man vælger, passer til det enkelte barns læseniveau - og ikke kun til det klassetrin, barnet er på.

Denne oversigt er derfor kun en rettesnor i forhold til, hvor svære bøger et barn ´kan´ læse:

0.klasse: lix 2-5
1.klasse: lix 5-10
2.klasse: lix 10-15
3.klasse: lix 15-20
4.klasse: lix 20-25
5.klasse: lix 25-30

Alle Forlaget Elysions bøger er delt ind efter klassetrin og lix og lettal, så du enkelt kan finde bøger på det rette niveau. Eksempelvis her med letlæsningsbøger

Fortsæt som

Skoler

Uddannelsesinstitutioner
Offentlige institutioner
Forbeholdt skolens ansatte
Firmaer

Private

Private
Studerende