Adresse og daglig drift:
Forlaget Elysion
Sydbanevej 7
6640 Lunderskov

Telefon, mail og web:

Telefon: 59 51 71 82
www.elysion.dk
elysion@elysion.dk 

Bankoplysninger:

Bank Nordik
reg. nr. 9874
kontonr. 0004950674
Ved overførsel fra udlandet
IBAN-Kontonummer
DK3098740004950674 

swiftkode: 
BANODKKKManuskripter

Ved indsendelse af manuskripter bedes følgende retningslinier fulgt:

Indsend manuskriptet pr. mail til adressen:

elysion@elysion.dk

Man må forvente en behandlingstid mellem 14 dage og en måned inden man modtager svar.