Undervisnings­materialer og letlæste, pædagogisk bearbejdede bøger

Forlaget Elysion udgiver letlæste bøger og undervisningsmaterialer primært til brug i 1. til 6. klasse i Folkeskolen, men også til brug ved undervisning af tosprogede elever - voksne som børn. Materialerne dækker undervisning indenfor områderne: dansk, tysk, matematik og tosprogede.

Udvalgte kategorier

Letlæsning

Se vores store udvalg af letlæste bøger til børn, unge og tosprogede

Opgavebøger

Du finder et righoldigt udvalg af engangsmaterialer og opgavehæfter her

To-sprogs undervisning

Se også vores store udvalg af undervisningsmaterialer til to-sprogede elever

Indskoling

Find inspiration til undervisning i indskolingen i Folkeskolen her

Nyeste udgivelser

Fortsæt som

Skoler

Uddannelsesinstitutioner
Offentlige institutioner
Forbeholdt skolens ansatte
Firmaer

Private

Private
Studerende